Kategoria:
Artykuły,

Obowiązek posiadania konta firmowego – Obowiązkowe konto firmowe dla kogo?

Do 2019r. przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze nie musieli posiadać obowiązkowego konta firmowego. W związku z tym, dla celów prowadzonej działalności mogli oni korzystać ze swojego konta prywatnego, a wymóg posiadania konta bankowego był konieczny wyłącznie w kilku przypadkach. Obowiązek posiadania konta firmowego występował w następujących sytuacjach:

– wartość transakcji pomiędzy podmiotami wynosiła więcej niż próg kwotowy w wysokości 15 tys. euro, oraz

– dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami będącymi przedsiębiorcami.

W związku z powyższym, obowiązek posiadania konta firmowego do 2019 r. nie występował. Dla celów prowadzonej działalności przedsiębiorcy mogli korzystać swobodnie ze swojego prywatnego konta, a w przypadku mikroprzedsiębiorców posiadanie jakiegokolwiek konta bankowego nie było wymagane.

Obowiązek posiadania konta firmowego – nowe zasady

Jak wspomniano wcześniej, do 2019 r. przedsiębiorcy nie byli zobowiązani do posiadania bankowego konta firmowego. W związku z wejściem w życie w listopadzie 2019 r. powszechnego obowiązku posiadania konta firmowego, takie konto musi posiadać duża grupa podmiotów będących płatnikami VAT. Ponadto, obowiązek posiadania konta firmowego mają płatnicy VAT, którzy:

– prowadzą działalność, która dotyczy towarów lub usług określonych w załączniku nr 15 do ustawy VAT, oraz

– kwota transakcji, których dotyczy ww. działalność wynosi co najmniej 15 tys. zł brutto.

Dodatkowo, podmioty które założyły konto firmowe zobowiązane są do powiadomienia o tym fakcie Urząd Skarbowy.

 

 

Dlaczego warto założyć konto firmowe?

Przede wszystkim dla ułatwienia sobie prowadzenia działalności gospodarczej. Rozgraniczenie pomiędzy kontem firmowym a prywatnym pozwala na łatwiejsze kontrolowanie przepływu pieniędzy firmowych i prywatnych. Ponadto, posiadanie konta firmowego konieczne jest ze względu na prowadzoną białą listę podatników VAT. Brak informacji o koncie bankowym na białej liście uniemożliwia bezproblemowe przeprowadzenie transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Dodatkowo, posiadając konto firmowe, koszty związane z jego prowadzeniem można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Posiadanie konta firmowego przez zagranicznego przedsiębiorcę

Oprócz wskazanych wyżej podmiotów, w tym mikroprzedsiębiorców, firmowe konto muszą prowadzić także zagraniczni przedsiębiorcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT prowadzenie rachunku VAT możliwe jest wyłącznie w walucie polskiej. Oznacza to, że transakcje dotyczące sprzedaży towarów i świadczenia usług mających miejsce na terenie Polski, powodują konieczność założenia konta firmowego w walucie polskiej.

Obowiązek posiadania firmowego konta a split payment

Chcąc korzystać z mechanizmu podzielonej płatności przedsiębiorcy muszą posiadać konto firmowe. Cechą zasadniczą split payment jest dokonywanie podzielonej płatności za pomocą przelewów. W związku z tym posiadanie konta firmowego jako rachunku rozliczeniowego jest koniecznością. Istotą podzielonej płatności jest przelanie kwoty podatku VAT automatycznie ze specjalnego rachunku VAT przedsiębiorcy. Bez posiadania konta bankowego firmowego, bank nie ma możliwość otworzenia

Co nowego?

Ostatnie wpisy