Kategoria:
Artykuły,

Zamknięcie działalności gospodarczej. Likwidacja firmy krok po kroku

Przedsiębiorca decydujący się na zamknięcie działalności gospodarczej będzie musiał wypełnić kilka ciążących na nim obowiązków. W celu likwidacji firmy niezbędne będzie złożenie wniosku do CEiDG o wykreślenie wpisu oraz innych urzędów, w tym do ZUS i US. W niniejszym artykule przedstawiamy jak wygląda proces likwidacji firmy krok po kroku.

Zamknięcie działalności gospodarczej – wniosek do CEiDG

W celu przeprowadzenia procesu zamknięcia działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien zamknąć wszystkie bieżące sprawy i sporządzić wykaz majątku. Ponadto, powinien rozliczyć się ze wszelkimi urzędami i złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w CEiDG. Wniosek ten należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

Za pośrednictwem wniosku o wykreślenie z CEiDG przedsiębiorca automatycznie zostanie wykreślony z ZUS jako płatnik składek. Jednakże, by wyrejestrować siebie oraz członków rodziny lub pracowników powinien dodatkowo złożyć wnioski do ZUS – ZUS ZWUA lub ZCNA. Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem podatku VAT, przy likwidacji swojej działalności będzie musiał także do wyrejestrować się jako ww. płatnik za pomocą formularza VAT-Z.

Wykaz składników majątku – likwidacja firmy

Sporządzenie wykazu składników majątku to jeden z obowiązków jaki muszą wypełnić przedsiębiorcy likwidujący swoją działalność gospodarczą. Wykaz ten muszą sporządzić przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą KPiR, ryczałtu ewidencjonowanego lub prowadzące pełną księgowość.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia dwóch spisów dla celów PIT oraz VAT. W odniesieniu do PIT będzie to spis z natury, zaś w przypadku VAT spis z natury oraz wykaz składników majątku. W spisie z natury powinny znaleźć się informacje dotyczące posiadanych przez przedsiębiorcę m.in.:

  • towarów,
  • półwyrobów,
  • wyrobów gotowych,
  • materiałów
  • produkcji w toku.

Jak wspomniano wcześniej, odrębny spis należy sporządzić dla celów VAT. Spis taki dołącza się do ostatniej składanej przez płatnika deklaracji VAT. W spisie z natury VAT należy wykazać środki trwałe, materiały i towary handlowe firmy oraz jej wyposażenie.

 

 

Rozliczenie podatku po dokonaniu spisu z natury

Przedsiębiorca przy sprzedaży składników majątku, które ujął w spisie z natury dodatkowo będzie musiał zapłacić należny podatek od takiej sprzedaży. Sprzedaż ta, zgodnie bowiem z ustawą o PIT jest sprzedażą opodatkowaną. Jednakże, w przypadku, gdy sprzedaż taka odbędzie się po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca, który nastąpił po miesiącu w którym dokonano likwidacji taka sprzedaż nie będzie stanowiła przychodu. W związku z tym, przedsiębiorca nie zapłaci podatku dochodowego od takiej sprzedaży.

Darowizna majątku z likwidacji firmy

Przedsiębiorca może dokonać także darowizny składników majątku dla najbliższej rodziny. W takim przypadku, darowizna ta nie będzie stanowiła podstawy do opodatkowana. Czynność taka podlegać będzie bowiem pod ustawę o podatku od spadków i darowizn. Osoba obdarowana może dokonać sprzedaży składników darowizny i nie zapłacić podatku dochodowego, jeżeli dokona tego po upływie 6 miesięcy od otrzymania darowizny.

« | »

Co nowego?

Ostatnie wpisy