Kategoria:
Artykuły,

Dodatek węglowy – co to takiego?

Dodatek weglowy
Wraz z podpisaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, skończyły się dostawy rosyjskiego węgla. Ustawa ta wprowadziła zakaz przywozu do Polski i tranzytu przez polskie terytorium węgla i koksu pochodzących z Rosji i Białorusi. I tak okazało się, że w kraju w którym „węgla wystarczy na 200 lat” brakuje węgla. Szybko stał się on towarem luksusowym i jego cena zaczyna się od 3200,00 zł za tonę. Spowodowało to przerażenie dla tych, którzy ogrzewają swoje domy węglem. Nie każdego stać na taki wydatek, tym bardziej, że zwykle jedna tona to za mało na cała nadchodzącą zimę. Choć napaść Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego tego roku, rząd zrobił niewiele, aby zgromadzić odpowiednie zapasy węgla. Aby więc ulżyć Polakom w tej sytuacji, na mocy ustawy z 5 sierpnia 2022 roku, rząd wprowadził jednorazowy dodatek węglowy w kwocie 3 000,00 zł. Choć będzie to kropla w morzu potrzeb, bo dodatek ten nie rozwiąże problemów z dostępnością węgla, stanowi ważne pocieszenie.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Jedynym warunkiem  otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie węgla jako źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który należało złożyć do 30 czerwca 2022. Nie ma także przeszkód, aby dodatek węglowy otrzymał ten komu węgiel udało się już zakupić. Jeszcze do niedawna, dodatek węglowy mogło otrzymać każde gospodarstwo domowe także w sytuacji korzystania z jednego źródła ciepła, np. w domach wielorodzinnych, wspólnotach, czy spółdzielniach mieszkaniowych. Dochodziło więc do nadużyć, mieszkańcy jednego domu dzielili się na kilka gospodarstw domowych, po to by uzyskać więcej pieniędzy. Dziurawe przepisy zostały jednak uszczelnione nowelizacją ustawy z 5 sierpnia 2022, która weszła w życie 20 września 2022r. W ten sposób jeden dodatek węglowy ma przysługiwać mieszkańcom jednego adresu.

Co zawiera wniosek węglowy?

Wzór wniosku jest jednolity dla całej Polski, by odciążyć gminy i przyspieszyć realizację jego wypłat. Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość), i jego gospodarstwa domowego. Jak podkreślono, weryfikacja tych danych przez gminę jest konieczna, w szczególności z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców. We wniosku trzeba będzie też wskazać miejsce zamieszkania, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. We wniosku trzeba będzie też zawrzeć informację o źródle ogrzewania na paliwo stałe.

Termin otrzymania wypłaty dodatku węglowego

O dodatek węglowy można starać się do 30 listopada br. Wniosek należy złożyć do gminy, a ta z kolei będzie miała maksymalnie 60 dni (zmieniono z 30 dni) na jego wypłatę, co da samorządom więcej czasu na rozpatrzenie wniosku. Jak widzimy wielu z ubiegających się nie otrzymało go pomimo oczekiwania trwającego dłużej niż miesiąc.

« | »

Co nowego?

Ostatnie wpisy