Zmiany VAT w 2020 roku – nowelizacja ustawy

Kategoria:
Urzędy,

"Zmiany

Rok 2020 już za pasem. W zawiązku z tym warto przygotować się na kolejne zmiany w podatkach, które wprowadzane są systematycznie od połowy 2019r. W nowelizowanej ustawie o VAT, którą Prezydent RP podpisał 29 sierpnia 2019r. przygotowano kilka istotnych zmian dla przedsiębiorców. Związane jest to z dalszym uszczelnianiem systemu podatkowego w Polsce, co w rezultacie ma zmniejszyć wyłudzenia podatkowe. Jakie są zatem zmiany VAT w 2020?

Zmiany VAT w 2020 – jakie zmiany niesie za sobą nowelizacja?

Tak jak wspomniano wyżej, ustawa o VAT została w sierpniu tego roku nowelizowana przez rząd, a Prezydent nowelizację podpisał w sierpniu tego roku. Nowelizacja ustawy wprowadza między innymi mechanizm podzielonej płatności, nową matrycę stawek VAT oraz instytucję wiążącej informacji stawkowej. Ponadto, pierwsze zmiany weszły w życie już w listopadzie tego roku – mechanizm podzielonej płatności, a kolejne w wejdą w kwietniu 2020r. – nowa matryca stawek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności – zmiany VAT w 2020

Mechanizm podzielonej płatności to jedna z kluczowych zmian, którą wprowadza nowelizacja ustawy o VAT. W listopadzie 2019r. mechanizm podzielonej płatności zaczął obowiązywać przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji przelewem powyżej 15 tys. zł. Ponadto, warto pamiętać, że mechanizm ten ma zastosowanie wyłącznie do towarów i usług, które zostały wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Dodatkowo, stosując mechanizm podzielonej płatności przedsiębiorcy będą zmuszeni do umieszczania na fakturze takiej informacji.

Nowa matryca stawek VAT

Kolejną zmianą jaką wprowadza nowelizacja jest nowa matryca stawek VAT. Jej stosowanie wejdzie w życie dopiero w 2020r., ale już dzisiaj warto sprawdzić czego ona dokładnie dotyczy. Na czym zatem polega nowa matryca stawek VAT? Otóż wprowadza ona zasadę ujednolicania stawek VAT produktów, w tym samych grupach produktowych. Ponadto, zasadą obniżanie stawek VAT w dół do niższej stawki. W związku z tym obniżono stawki podatku pieczywa, ciastek, niektórych owoców czy książek. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że obniżenie podatku dla niektórych towarów wiązać się będzie z podwyżką stawek podatku innych towarów. Zjawisko takie powoduje, że dochody Państwa nie zmniejszą się radykalnie w związku z ujednoliceniem stawek podatku VAT.  

WIS – Wiążąca informacja stawkowa

Wiążąca informacja stawkowa to kolejna nowość, którą wprowadza nowelizacja ustawy VAT. Dzięki niej podatnicy będą mogli uzyskać wiążącą informację stawkową, wydawaną w formie decyzji przez dyrektora KIS. W związku z tym, dyrektor KIS określi stawkę podatkową, którą należy stosować do określonych we wniosku towarów lub usług. Wprowadzenie WIS spowoduje zatem zmniejszenie występowania przypadków nieprawidłowego stosowania stawek VAT przez przedsiębiorców. WIS będzie wiązało zarówno przedsiębiorców jak i organy podatkowe. Przedsiębiorca stosujący się do wydanej decyzji WIS uniknie niepotrzebnych kontroli związanych w wątpliwościami co do stosowanej stawki podatku. W związku z tym, organ podatkowy będzie musiał uznać za słuszną, stawkę podatku wskazaną w decyzji przez dyrektora KIS.

Tagi: