Paragon z NIP od kiedy? Nowa zmiana

Kategoria:
Urzędy,

"Paragon

Już niedługo wchodzi w życie wiele zmian w zakresie podatku od towarów i usług. Jedną z większych zmian jest wprowadzenie obowiązku umieszczania na paragonie NIP nabywcy. Warto od razu zauważyć, że obowiązek ten stosuje się jedynie w przypadku, kiedy przedsiębiorca będzie chciał otrzymać fakturę na podstawie paragonu. Zatem, będzie on musiał pamiętać o podaniu swojego numeru NIP przy zakupie, do którego później będzie chciał otrzymać fakturę. Paragon z NIP już w styczniu 2020r.

Faktura – jak to dotychczas wyglądało?

W aktualnym stanie prawnym faktury do paragonów mogą być wystawiane do 3 miesięcy od daty dostarczenia towaru/wykonania usługi. Wystarczy okazać sprzedawcy paragon, a on na jego podstawie wystawi nam fakturę. Warto dodać, że paragony nie mają żadnych oznaczeń, które pozwoliłyby na zidentyfikowanie kupującego. W związku z tym, nie brakuje sytuacji, w których przedsiębiorcy wyłudzają podatek VAT posługując się np. nieswoim paragonem. Aby zapobiec wyłudzeniom podatku VAT naliczonego oraz innym oszustwom, od 2020r. obowiązywać zacznie obowiązek umieszczania na paragonie NIP kupującego.

Paragon z NIP – nowa zmiana

Od stycznia 2020r. uzyskanie faktury do paragonów będzie nieco trudniejsze. Aby uzyskać taką fakturę, w momencie zakupu, sprzedawca zobowiązany będzie do umieszczenia na paragonie NIPu nabywcy. Tylko i wyłącznie w takim przypadku posiadania paragon z NIP, nabywca będzie mógł później żądać wystawienia faktury. W związku z tym, nabywcy od stycznia 2020r. będą musieli pamiętać o tym, by poinformować sprzedawcę o konieczności umieszczenia swojego NIPu na paragonie. Jeżeli paragon zostanie wystawiony bez NIPu, oznaczać to będzie, że został wystawiony na osobę prywatną, a nie przedsiębiorcę. W takiej sytuacji nie będzie możliwe naliczonego VATu.

Sankcje za niezastosowanie się do nowych przepisów

Sankcje za niezastosowanie się do nowych przepisów mogą być dosyć dotkliwe. W przypadku, kiedy sprzedawca wystawi fakturę do paragonu bez NIPu, organ nałoży na niego karę w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Takie dodatkowe zobowiązanie podatkowe będzie wynosiło 100% kwoty podatku wskazanego na fakturze. Na nabywcę, który w rezultacie wykaże ten podatek VAT do odliczenia organ nałoży na niego karę, w taki sam sposób jak na sprzedawcę.

Tagi: