Kod TERYT – Co to jest? Sprawdź czym jest identyfikator TERYT

Kategoria:
Urzędy,

Czym jest kod TERYT?

Kod TERYT to identyfikator podziału terytorialnego kraju. W związku z tym, wykaz kodów TERYT znajdziemy w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju, który prowadzony jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie elektronicznej. Kody TERYT to urzędowe identyfikatory, które odnoszą się do podziału terytorialnego państwa. Dlatego, za ich pomocą organy jednostek państwowych, które prowadzą rejestry i systemy informacyjne w łatwy sposób identyfikują dane obszary terytorialne.

Rejestry w systemie TERYT

Rejestr TERYT dzieli się na mniejsze rejestry, wśród których wymienić można:

  • TERC – system składający się z identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego,
  • SIMC – system składający się z identyfikatorów i nazw miejscowości,
  • BREC – system składający się z rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
  • NOBC – system identyfikacji adresowej ulic, budynków, mieszkań i nieruchomości.

Elementy składowe kodu TERYT

System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego składa się z numeracji w skład w której wchodzą województwa, powiaty i gminy. Ponadto, system ten zbudowany jest w sposób hierarchiczny.

Identyfikator podziału terytorialnego zawiera następujące elementy:

  • Symbol województwa. Jest to dwucyfrowa liczba zawierająca tylko liczby parzyste. Dodatkowo symbole województwa ułożone są alfabetycznie i zawierają się w przedziale 02 – 98.
  • Symbol powiatu. Symbole powiatu to dwucyfrowe człony, które także ułożono alfabetycznie. Posiadają one następujące numery: liczby 01 – 60 określają powiaty, a liczby 61 – 99 określają miasta na prawach powiatu.
  • Symbol gminy. Symbole gminy składają się z trzech cyfr, dwie pierwsze cyfry 01 – 99 dotyczą gmin (w tym dzielnic i delegatur). Ułożono je alfabetycznie – gminy miejskie, wiejskie, miejsko – wiejskie. Dodatkowo, ostatnia cyfra mówi o tym, czy dana gmina jest gminą miejską lub wiejską.

Zastosowanie kodów TERYT w praktyce

Kody TERYT używają najczęściej jednostki administracji publicznej do prowadzenia rejestrów i systemów urzędowych. Ponadto, niekiedy kody TERYT stosuje się także w innych rejestrach, ewidencjach i systemach, w których gromadzone są dane dotyczące jednostek terytorialnych. Dodatkowo, kody te można stosować w pełnym jak i częściowym zakresie.

Tagi: