Kod TERYT – Co to jest? Sprawdź czym jest identyfikator TERYT

Kategoria:
Urzędy,

Kod TERYT to identyfikator podziału terytorialnego kraju. Wykaz kodów TERYT znajdziemy w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju, który prowadzony jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie elektronicznej.

Rejestr TERYT dzieli się na mniejsze rejestry, wśród których wymienić można:

  • TERC – system składający się z identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego,
  • SIMC – system składający się z identyfikatorów i nazw miejscowości,
  • BREC – system składający się z rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
  • NOBC – system identyfikacji adresowej ulic, budynków, mieszkań i nieruchomości.

System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego składa się z numeracji w skład w której wchodzą województwa, powiaty i gminy. System zbudowany jest w sposób hierarchiczny.

Identyfikator podziału terytorialnego zawiera następujące elementy:

  • Symbol województwa. Jest to dwucyfrowa liczba zawierająca tylko liczby parzyste. Symbole województwa ułożone są alfabetycznie i zawierają się w przedziale 02 – 98.
  • Symbol powiatu. Symbole powiatu także składają się z dwucyfrowego członu i ułożone są alfabetycznie. Posiadają one następujące numery: 01 – 60 powiaty, 61 – 99 miasta na prawach powiatu.
  • Symbol gminy. Symbole gminy składają się z trzech cyfr, dwie pierwsze cyfry 01 – 99 dotyczą gmin (w tym dzielnic i delegatur). Ułożone są one alfabetycznie – gminy miejskie, wiejskie, miejsko – wiejskie. Ostatnia cyfra mówi o tym, czy dana gmina jest gminą miejską lub wiejską.
Tagi: