Czynny żal wzór – kiedy i jak składać oświadczenie?

Kategoria:
Urzędy,

"Czynny

Instytucja czynnego żalu to bardzo pomocne narzędzie, które pozwala uchronić się przed negatywnymi skutkami niedopełnienia skarbowych obowiązków. Czynny żal to efekt nieskładania w terminie deklaracji podatkowych i nieopłacania podatków.

Czym jest czynny żal?

Czynny żal to narzędzie, które pomaga przedsiębiorcom uchronić się przed negatywnymi skutkami zaniedbania skarbowych obowiązków. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do składania deklaracji i płacenia podatków w odpowiednich terminach. Jednak zdarzają się takie sytuacje, że w efekcie zapomnienia czy niedbalstwa terminów tych się nie dotrzyma. W związku z tym kodeks karny skarbowy określa kary dla takich przedsiębiorców. Aby ich uniknąć, przedsiębiorca może skorzystać z instytucji czynnego żalu. W efekcie jego zastosowania przedsiębiorcy mogą uniknąć mandatu, grzywny, czy nawet kary pozbawienia wolności za niedopełnienie swoich obowiązków.

Na czym polega czynny żal?

Czynny żal to nic innego jak samodzielne poinformowanie naczelnika urzędu skarbowego o zaistnieniu czynu zabronionego, którego jest się sprawcą. Przedsiębiorca powinien sporządzić takie zawiadomienie na piśmie i wysłać je pocztą bądź osobiście dostarczyć. Złożenie takiego zawiadomienia może uchronić go przed nałożeniem kary, chociaż nie zawsze. Warto zauważyć, że mimo złożenia czynnego żalu urząd skarbowy może go nie uznać. Dzieję się tak, gdy urząd wezwie przedsiębiorcę do wyjaśnień w związku z popełnieniem czynu zabronionego. Ponadto, gdy urząd udokumentował już popełnienie przestępstwa lub prowadzi postępowanie kontrolne. Dodatkowo, gdy przedsiębiorca zorganizował grupę lub nakłaniał osobę trzecią do popełnienia przestępstwa, czynny żal nie zadziała.

Ponadto, warto pamiętać, że składając czynny żal należy jednocześnie opłacić zaległe podatki wraz z odsetkami. To bardzo ważne. Samo złożenie czynnego żalu, bez dopełnienia obowiązków, nie uchroni nas przed karami jakie przewidziane są w kodeksie.

Forma i termin złożenia czynnego żalu

Nie ma określonego terminu na złożenie czynnego żalu. Trzeba tego dokonać najszybciej jak się uda, tak by organy podatkowe nie zdążyły wszcząć jeszcze kontroli. Ponadto, nie ma także określonej formy czynnego żalu. Należy jednak pamiętać, że musi mieć ono formę pisemną i zostać dostarczone do organu pocztą bądź osobiście. W piśmie tym należy określić strony, popełniony czyn zabroniony oraz okoliczności jego popełnienia. Ponadto, należy wskazać, czy osoby trzecie uczestniczyły w popełnianiu tego czynu oraz czy został on naprawiony, bądź kiedy zostanie.

Tagi: