Co to jest JPK_VAT? Kiedy i jak go składać ?

Kategoria:
Urzędy,

JPK_VAT to jedna ze struktur jednolitego pliku kontrolnego. Składa się ją do odpowiedniego organu podatkowego, do 25 dnia każdego miesiąca. Strukturę JPK_VAT przekazują wszyscy czynni podatnicy VAT, niezależnie od wielkości ich przedsiębiorstwa. Stosuje się ją dla plików przesyłanych za okresy do 31 marca 2020r. przez dużych przedsiębiorców. Dla pozostałych podatników za pliki przesyłane za okresy do 30 czerwca 2020r. Dotyczy ona także korekt za te okresy.

Czym jest JPK_VAT?

Jednolity Plik Kontrolny VAT tworzą specjalne zbiory danych. Są one eksportowane z systemów informatycznych firmy i zwierają niezbędne dane na temat operacji gospodarczych zachodzących w firmie prrzez dany okres czasu. Ponadto, JPK posiada specjalny format i układ (schemat XML), który umożliwia organom podatkowym szybszą i łatwiejszą analizę informacji w nim zawartych.

Co zawiera Jednolity Plik Kontrolny VAT?

JPK_VAT składa się z danych, które umożliwiają zidentyfikowanie danego podatnika. Pierwszą grupę danych stanowią jego imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, REGON, KRS, a także miejsce zamieszkania czy siedziba. Druga grupa to dane umożliwiające zidentyfikowanie właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. Trzecią grupę danych stanowią dane wynikające z dokumentów sprzedaży i zakupów. W związku z tym są to dane dotyczące nabywcy/sprzedawcy towaru, daty sprzedaży, daty wystawienia/otrzymania dokumentu czy wartość transakcji.

Kiedy i jak składać JPK_VAT ?

JPK obligatoryjnie składa się do Ministra Finansów do 25 dnia każdego miesiąca. W związku z tym, przykładowo, jeżeli podatnik prowadzi rejestr dla sprzedaży i zakupów w lutym, zobowiązany będzie przesłać JPK_VAT do 25 marca. Ponadto, należy pamiętać, że obowiązek ten ciąży nie tylko na podmiotach rozliczających się miesięcznie. Do tego grona zalicza się także te podmioty, które rozliczają się kwartalnie.

Kiedy nie składamy JPK_VAT ?

Istnieją także takie czynności, które wyłączają konieczność przesyłania JPK_VAT do urzędu skarbowego. W związku z tym, są to czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, które wskazuje ustawa o VAT. Są nimi m.in.:

– zwolnienie podmiotowe, które obejmuje m.in. podatników, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 000, 00 zł,

– zwolnienie przedmiotowe, które obejmuje sprzedaż wyłącznie towarów i usług zwolnionych z VAT.

Skutki niezłożenia JPK_VAT

Za niezłożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT, w zależności od okoliczności, podatnik popełnia wykroczenie lub przestępstwo. Uszczuplenie należności podatkowej powyżej kwoty 10 000 zł będzie skutkowało popełnieniem przestępstwa. Poniżej tej kwoty podatnik będzie odpowiadał za wykroczenie. Ponadto, karą za przestępstwo i wykroczenie jest grzywna, która w zależności od popełnionego czynu może wynosić od 210 zł do nawet 20 160 000 zł.

Tagi: