Biała lista podatników VAT – Jak sprawdzić kontrahenta?

Kategoria:
Urzędy,

Czym jest biała lista podatników VAT?

"Biała

Biała lista podatników VAT to pewnego rodzaju rejestr, w którym można znaleźć konkretne informacje o danym kontrahencie. Można w nim uzyskać informacje dotyczące zarejestrowanych i niezarejestrowanych podatników VAT, a także tych wykreślonych lub przywróconych. Za jej pomocą możemy sprawdzić czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Ponadto, dzięki tej liście możemy także sprawdzić poprawność numeru rachunku bankowego tegoż kontrahenta, na który powinniśmy przelać należne mu środki.

Biała lista podatników VAT to pewnego rodzaju rejestr, w którym można znaleźć konkretne informacje o danym kontrahencie. Można w nim uzyskać informacje dotyczące zarejestrowanych i niezarejestrowanych podatników VAT, a także tych wykreślonych lub przywróconych. Za jej pomocą możemy sprawdzić czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Ponadto, dzięki tej liście możemy także sprawdzić poprawność numeru rachunku bankowego tegoż kontrahenta, na który powinniśmy przelać należne mu środki.

Dodatkowo, możemy sprawdzić dlaczego naszemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru bądź przywrócono zarejestrowanie jako podatnika. Listę prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej i znaleźć ją można na stronie internetowej MF lub na stronie CEIDG. Warto także zauważyć, że aby dostać się na białą listę podatników VAT, nie trzeba nic robić. System pobiera dane przedsiębiorców automatycznie z rejestrów publicznych. Warto jednak sprawdzić te dane lub dane swojej firmy i w razie konieczności zgłosić niepoprawność tych danych szefowi KAS.

Jakie informacje znajdziemy na białej liście?

Biała lista podatników VAT to wbrew pozorom bardzo szczegółowy rejestr. Znajdziemy w nim wiele informacji dotyczących naszego kontrahenta, w tym dane firmy, numery kont bankowych i status podmiotu w rejestrze. Znajdą się tam także bardziej szczegółowe informacje, takie jak: imię i nazwisko osób wchodzących w skład organu, który jest uprawniony do reprezentowania podmiotu i ich numery nip, imię i nazwisko prokurentów danego podmiotu i ich numery nip. Ponadto, znajdą się tam także daty rejestracji, odmowy i wykreślenia lub przywrócenia do rejestru. Dodatkowo, podstawa prawna dlaczego odmówiono rejestracji, wykreślono podmiot z rejestru bądź przywrócono zarejestrowania jako podatnika VAT.

Numery rachunków bankowych widoczne na białej liście

Głównym założeniem białej listy podatników VAT jest wskazanie prawidłowych rachunków rozliczeniowych, za pośrednictwem których należy rozliczać się w transakcjach biznesowych. Numery rachunków rozliczeniowych publikuje się tylko w przypadku zarejestrowanych podatników VAT oraz tych przywróconych do rejestru. W związku z tym, numery te są tymi samymi rachunkami, które podatnicy VAT podali w zgłoszeniu do urzędu skarbowego.

Czy są jakieś sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy?

Są! I to całkiem poważne. Za przelew, który przekracza kwotę 15 tysięcy złotych na numer rachunku bankowego, który nie jest wskazany na białej liście przedsiębiorca odpowiada solidarnie z kontrahentem za jago zaległości podatkowe. Taka sytuacja wystąpi, jeżeli ten kontrahent nie zapłaci należnego podatku VAT od tej transakcji. Ponadto, w przypadku dokonania tej transakcji, nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub jej części. Te wszystkie sankcje obowiązują od 1 stycznia 2020r. W związku z tym, za przelew na inny numer rachunku, który nie jest wskazany na białej liście, nie poniesiemy żadnych sankcji. Jeżeli przedsiębiorca chce uniknąć sankcji, powinien przy każdej płatności, sprawdzić czy rachunek bankowy przedsiębiorcy jest wskazany na białej liście podatników VAT.

Tagi: