Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

Kategoria:
Urzędy Skarbowe,

Urząd Skarbowy w Opolu znajduje się w województwie opolskim. Poniżej znajdziesz takie informacje jak: telefon kontaktowyadres siedzibyadres e-mail a także NIP i REGON. Na stronie znajdują się również wskazówki dojazdu oraz godziny otwarcia. Kod urzędu skarbowego w systemie e-Deklaracje : 1671

Adres Urzędu:

ul. Tadeusza Rejtana 3A
45-331 Opole

Kontakt telefoniczny: (77) 442 06 53
fax.: (77) 442 05 20
e-mail: opolski.us@mf.gov.pl

NIP: 7542755804
REGON: 00102292000092

Jakie są godziny otwarcia urzędu?

Zasięg terytorialny działania urzędu

Terytorialny zasięg działania Urzędu Skarbowego: województwo opolskie i dotyczy:
1. podatkowych grup kapitałowych
2. banków
3. zakładów ubezpieczeń
4. jednostek działających na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych
5. jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
6. oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych
7. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych

Mikrorachunek Podatkowy

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, za pomocą którego zapłacisz PITCIT oraz VAT. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP aby wygenerować indywidualny numer.

Zobacz jak dojechać do urzędu?

Tagi: