Sprzedaż towaru poniżej ceny zakupu – skutki podatkowe

Kategoria:
Urzędy Marszałkowskie,

"SprzedażSprzedaż towaru poniżej ceny zakupu to często stosowana metoda sprzedaży przez przedsiębiorców. Jej zastosowanie nie jest na pewno podyktowane chęcią zarobienia w szybkim czasie dużych pieniędzy. Gdyby tak było przedsiębiorcy nie sprzedawaliby towarów poniżej ceny za którą je kupili. Zatem dlaczego decydują się oni na stosowanie tej metody? Otóż odpowiedzi na to pytanie może być kilka. Najtrafniejszą jest chyba zachęcenie jak największej liczby klientów do kupowania tańszych niż wszędzie indziej produktów. Ponadto, takie podejście może być związane z porządkowaniem stanów magazynowych i pozbywaniem się zalegającego towaru.

Sprzedaż towaru poniżej ceny zakupu – czy jest zgodna z prawem?

Otóż odpowiedź na to pytanie jest jedna – tak. W tym przypadku kierować będziemy się swobodą tworzenia umów, którą gwarantuje kodeks cywilny. Zgodnie z nią podmioty zawierające umowę regulują swój stosunek prawny wedle swojego uznania. Z zastrzeżeniem jednak, by treść oraz cel tego stosunku nie sprzeciwiały się jego naturze, ustawie i zasadom współżycia społecznego. W związku z tym, także cena za jaką sprzedajemy towar mieści się w zakresie swobody tworzenia umów. Strony zgodnie z nią, mogą swobodnie decydować o tym, za jaką cenę sprzedadzą dany towar.

Dlaczego sprzedaż towaru poniżej ceny zakupu stosują przedsiębiorcy?

Dla wielu osób może wydawać się dziwne to, że przedsiębiorcy sprzedają towary poniżej ceny zakupu. Ogólną zasadą jest sprzedaż towaru za taką cenę, by w rezultacie jego sprzedaż przyniosła określone zyski. Niekiedy sprzedawcy decydują się sprzedać dany towar za cenę niższą od tej za którą je kupili. Dzieje się tak z kilku powodów. Otóż, pierwszym z nich może okazać się konieczność wyprzedania towarów, których termin przydatności jest już dosyć krótki i należałoby się takiego towaru jak najszybciej pozbyć. Inną przyczyną może być strategia marketingowa i sprzedaży przedsiębiorcy, a także wyprzedaż danego towaru by zrobić odpowiednie miejsce na nowy towar w magazynie. Ponadto, sprzedaż danego towaru może cieszyć się małym zainteresowaniem. W związku z tym przedsiębiorcy i w takim przypadku decydują się na sprzedaż towaru poniżej ceny zakupu. Dzięki temu chociaż w jakimś stopni mogą zminimalizować swoje straty.

Skutki podatkowe

Najważniejsze co trzeba podkreślić w kwestii podatków to to, że sprzedaż towarów poniżej ceny zakupów nie jest niezgodna z prawem. Wiąże się z tym fakt, że taka sprzedaż nie rodzi negatywnych skutków dla przedsiębiorcy w zakresie podatków. Ponadto, taką sprzedaż można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać o uargumentowaniu faktu sprzedaży poniżej ceny zakupu, np. zabezpieczeniem przyszłego dochodu bądź zmniejszeniem straty. Dodatkowo, w zakresie podatku VAT, przedsiębiorca, który sprzedaje towar poniżej ceny zakupu, odprowadza VAT od kwoty, którą uzyska ze sprzedaży.

Tagi: