Kategoria:
Artykuły,

Kasy fiskalne online – kto i od kiedy ma obowiązek wymiany?

Od 1 maja 2019r. został wprowadzony obowiązek wymiany tradycyjnych kas fiskalnych na kasy fiskalne online. Obowiązek ten wprowadziła, podpisana w kwietniu, ustawa z dnia 15 marca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, a także ustawa prawo o miarach. Kogo zatem będzie dotyczyć ta zmiana? Dlaczego wprowadzono tę zmianę i od kiedy ona dokładnie obowiązuje? W niniejszym artykule postaramy się Wam to dokładnie wyjaśnić.

Kasy fiskalne online – skąd ta zmiana?

Obowiązek zamiany tradycyjnych kas fiskalnych na kasy online dotyczy przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. Wprowadzona zmiana ma niewątpliwie na celu uszczelnienie systemu finansowego w Polsce, zmniejszenie ilości oszustw podatkowych i procederów związanych z VATem. Ponadto, dzięki tej zmianie poprawi się kondycja finansowa Polski, co na pewno było kluczowym powodem wprowadzenia kas fiskalnych online. Ponadto, urzędnicy będą mieli pełen dostęp do informacji zawartych na paragonie, w tym do podstawy opodatkowania, wysokości należnego podatku itd. Dodatkowo, z korzyścią dla konsumentów, będą oni mieli większą możliwość stosowania płatności bezgotówkowych.

Kto i od kiedy ma obowiązek wymiany?

Jako pierwszymi zobowiązanymi od stycznia 2020r. do stosowania kas online będą przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie naprawy pojazdów oraz wulkanizacji, a także przy sprzedaży paliw. Następnie od lipca 2020r. obowiązek ten będą musieli spełnić także przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, świadczący usługi krótkotrwałego zakwaterowania oraz prowadzący sprzedaż węgla. Od 1 lipca 2021r. kasy fiskalne online będą musieli stosować przedsiębiorcy z branży prawniczej, budowlanej, świadczący usługi fryzjerskie, lekarze, dentyści, kluby fitness i siłownie. Okres przejściowy kończy się dopiero w grudniu 2022r.

Jak będą działać kasy fiskalne online?

Zasada działania kas fiskalnych online jest prosta. Ich głównym zadaniem jest przesyłanie informacji o dokonanych transakcjach do systemu teleinformatycznego, czyli do tzw. Centralnego Repozytorium KAS. W zawiązku z tym danymi gromadzonymi w Repozytorium będzie operował Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie gromadził te dane, a w razie konieczności będzie miał możliwość udostępniania ich konkretnym organom. Dzięki tym kasom, urzędnicy będą mogli pozyskać niezbędne dane o każdym zakupie dokonanym za jej pośrednictwem.

Kasy fiskalne będą łączyły się z Repozytorium co dwie godziny, zatem niezbędny jest całodobowy dostęp do internetu. Podczas tego połączenia Repozytorium otrzyma wszystkie informacje o transakcjach handlowych, które następnie są odpowiednio zapisywane i przechowywane w Repozytorium. Warto dodać, że informacje jakie przechowuje Repozytorium to tylko te znajdujące się na paragonie. Nie znajdą się tam żadne dane identyfikujące konsumenta, oprócz NIPu, jeżeli go dobrowolnie poda.

Co nowego?

Ostatnie wpisy