Kategoria:
Artykuły,

Jak złożyć i wysłać PIT za 2019 rok przez internet?

Składanie rocznych deklaracji podatkowych to obowiązek praktycznie każdego podatnika. Co roku, do końca lutego bądź kwietnia podatnicy muszą obowiązkowo złożyć do urzędów skarbowych swoje deklaracje podatkowe za poprzedni rok. W zależności od wskazanych w deklaracji kwot, podatnik będzie zobowiązany do dopłaty podatku należnego bądź otrzyma z urzędu skarbowego zwrot nadpłaty.

Bardzo przydatnym narzędziem od jakiegoś czasu stała się możliwość złożenia i wysłania PIT przez Internet. Także w tym roku podatnicy będą mogli skorzystać z takiej możliwości, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu i szybsze rozliczenie się z urzędem skarbowym.

Jakie dane potrzebne są do złożenia PIT przez internet?

Aby móc złożyć rozliczenie PIT za 2019 rok przez Internet , należy w pierwszej kolejności przygotować wszystkie niezbędne dokumenty na podstawie których dokonaliśmy rozliczenia i które zostały wykazane w naszej deklaracji. Następnie, kluczowym momentem jest zalogowanie się na specjalnej urzędowej stronie do swojego indywidualnego konta. Na tym koncie powinna być już przygotowana przez urząd skarbowy nasza deklaracja, którą należy dokładnie przeanalizować a następnie wysłać bądź uzupełnić. Aby jednak móc dostać się do tego konta, należy podać kilka informacji. Są nimi:

  • dane identyfikacyjne podatnika, czyli imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • numer NIP lub PESEL,
  • kwotę przychodu, którą wskazaliśmy w zeznaniu za poprzedni rok.

Jakie rodzaje deklaracji PIT można złożyć przez internet?

Za pomocą urzędowej strony deklarację złożyć i wysłać PIT za 2019 rok przez internet można w przypadku składania deklaracji podatkowych na następujących formularzach:

  • PIT-28 – działalność gospodarcza lub najem prywatny opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36 – działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych,
  • PIT-36L – działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym,
  • PIT-37 – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
  • PIT-38 – dochody kapitałowe,
  • PIT-39 – zbycie nieruchomości i praw majątkowych.

W jaki sposób odbywa się wysyłka PIT za 2019 przez internet?

Posiadając już wszystkie niezbędne do złożenia deklaracji dokumenty możemy przystąpić do składania rocznej deklaracji PIT. Pierwszym krokiem będzie zalogowanie się do systemu, który umożliwia złożenie takiej deklaracji. Do tego potrzebne będą nam dane wskazane we wcześniejszych fragmentach artykułu. Po zalogowaniu do systemu będziemy mieli do dyspozycji wypełnioną już przez urząd skarbowy naszą deklarację ze wskazaniem wyliczonego podatku. Organ uzupełnia za nas deklaracje na podstawie przesłanych do niego dokumentów, np. od naszego pracodawcy.

Naszym zadaniem jest zweryfikowanie poprawności deklaracji, jej uzupełnienie lub poprawienia a następnie zaakceptowanie i wysyłka. W zależności od tego czy mamy niedopłatę czy nadpłatę, zobowiązani jesteśmy do zapłaty brakującej kwoty lub czekamy na zwrot podatku. Organ ma 45 dni od dnia złożenia deklaracji na zwrot naszej nadpłaty. Bardzo ważne jest, aby po złożeniu i wysłaniu deklaracji za 2019 rok przez internet pobrać potwierdzenie tego zgłoszenia. UPO to potwierdzenie naszego zgłoszenia, które powinniśmy zachować i przechowywać wraz z deklaracją przez kolejne 5 lat.

Co nowego?

Ostatnie wpisy