Kategoria:
Artykuły,

Firma bez rejestracji – prowadzenie działalności bez rejestracji

Prowadzenie własnej działalność gospodarczej to dla niektórych wymarzony pomysł na biznes. Pójście tą drogą otwiera przed takimi osobami wiele ciekawych ścieżek, w których mogą realizować swoje indywidualne plany, cele i rozwijać coś nad czym cały czas sumiennie pracują. Prowadzenie własnej działalności to praca na swój własny rachunek, ciągłe rozwijanie się i dążenie do osiągnięcia określonego, zamierzonego celu. Dla niektórych jednak, pomimo sporych chęci prowadzenie własnej działalności może okazać się zbyt dużym krokiem i ryzykiem. W związku z tym, na początku tej drogi dobrym wyborem będzie firma bez rejestracji. Wybór tej formy pozwoli na samym początku uniknąć sporych kosztów związanych z założeniem firmy i ułatwić jej start.

Czym jest firma bez rejestracji

Na początku warto odpowiedzieć na pytanie czym jest firma bez rejestracji? To nic innego jak prowadzenie biznesu bez potrzeby rejestrowania go w odpowiednich urzędach. Ponadto, wybierając tę formę prowadzenia działalności nie musimy tworzyć masy dokumentów, składać wniosków do urzędów i ponosić związanych z tym opłat. Prowadzenie działalności w tej formie jest dobrym rozwiązaniem na początku funkcjonowania naszego biznesu. Najistotniejszym plusem firmy bez rejestracji jest możliwość uniknięcia ponoszenia czasami dosyć wysokich opłat, np. związanych ze składkami ZUS.

Prowadzenie działalności bez rejestracji

Prowadzenie działalności bez rejestracji to bardzo dobry pomysł na biznes dla początkujących. Bez większych nakładów mogą oni samodzielnie rozpocząć prowadzenie swojej firmy pracując na swój własny rachunek. Warto jednak pamiętać, że przy wyborze tej formy działalności mamy do czynienia z jej plusami jak i minusami. Największym minusem może okazać się dla niektórych przedsiębiorców próg kwotowy, do którego mamy swobodę prowadzenia firmy bez rejestracji. Zgodnie z prawem przedsiębiorców, firmę bez rejestracji mogą prowadzić osoby fizyczne, których przychód nie przekracza w każdym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto, osoby te nie mogą w okresie ostatnich 60 miesięcy wykonywać działalności gospodarczej. W przypadku przekroczenia w danym miesiącu kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę konieczne będzie zarejestrowanie takiej działalności w CEiDG. Ponadto, osoby prowadzące firmę, która wymaga uzyskania stosownych koncesji czy pozwoleń nie mogą skorzystać z tej uproszczonej formy prowadzenia działalności.

Firma bez rejestracji to dobry pomysł na start dla osób, które chcą sprawdzić swoich sił w biznesie, nie ryzykując przy tym zbyt dużo.Takie podejście pozwoli uniknąć niepotrzebnych wydatków i przyspieszyć realizację marzeń o swoim własnym biznesie.

Działalność bez rejestracji – pozostałe warunki i przywileje

Prowadząc niezarejestrowaną działalność na własny rachunek należy pamiętać o obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży w formie uproszczonego rejestru. Przy prowadzeniu takiej działalności nie jest konieczne prowadzenie księgowości, a jedynie w przypadku sprzedaży towarów odpowiedniego rejestru ewidencji sprzedaży. Rejestr ten ma za zadanie w sposób jasny i przejrzysty monitorować prowadzenie firmy. Ponadto, za jego pomocą można w łatwy sposób ustalić moment, w którym sprzedaż przekroczy limit wskazany dla tego typu działalności. Ustalenie tego momentu jest kluczowe dla przekształcenia prowadzenia działalności z nierejestrowanej formy na działalność rejestrowaną.

Dodatkowo, warto wskazać, że osoby działające w ramach prowadzenia firmy bez rejestracji mogą swobodnie wystawiać faktury. Bez znaczenia w tym przypadku jest fakt, czy osoby te są czynnymi podatnikami VAT, czy też korzystają ze zwolnienia.

Co nowego?

Ostatnie wpisy